Дати на провеждане:  6 – 8 март 2019 г.
Периодичност:  Ежегодно
Поредност: 13-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център – София
Работно време: 10.00 - 18.00 ч.

Профил:  Вододобив, тexнологии за пречистване и дистрибуция на води, канализация и пречистване на отпадни води, контролиране замърсяването на повърхностни и подпочвени води, строителни дейности, безизкопни технологиии, ИТ услуги, контролни съоръжения за риск и  управление на наводнения, индустриално ползване на вода, съоръжения и технологии за поддържане и почистване на плувни басейни и водоеми, техника за измерване, регулиране и анализи, технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода.

Целева група: Специалисти 
Организатор: Интер Експо Център
Съорганизатор: Българска асоциация по водите (БАВ)
Официален медиен партньор:  сп. "Екология и инфраструктура"

Единственото B2B изложение за управление на водите в България, ВОДА СОФИЯ, ще събере за 12-и път водещи български и чуждестранни компании от 27 до 29 март 2018 г.
Интер Експо Център и Българската асоциация по водите (БAВ) организират заедно събитието, което оказва влияние и дава своя принос при управлението на водните ресурси в България. Целта на организаторите е да популяризират ролята на ВОДА СОФИЯ в предоставянето на услуги за професионалистите в търсене на информация, експертиза и технологии за водния бранш на страната.

Българският воден сектор от години е изправен пред множество предизвикателства за своята модернизация. Изключителните предимства за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" и въвеждането на иновативни технологии предоставят възможности за ефективно използване на ресурсите. Поради това ВОДА СОФИЯ е платформа за срещи на български и чуждестранни специалисти, участващи в големи структурни проекти в страната.

С паралелното провеждане на изложението и 10-ата международна конференция Булаква на тема "Инвестиционни предизвикателства пред водния сектор - иновативни решения и финансови стратегии", засягащи развитието на водния сектор и с присъствието на многобройни представители на обществени, държавни и общински институции, организаторите информират бизнеса за възможностите за изграждане на интегрирана водна инфраструктура и модернизиране на системите за икономично потребление на водните ресурси.

ВОДА СОФИЯ генерира интерес от страна на фирмите за управление на водоснабдяването и водопреработката, строителни компании, фирми от промишлеността, проектанти, дистрибутори, агро и хранителни бизнеси, научноизследователски институти и университети, фирми за производство на енергия, регулаторни органи, публични агенции и публична администрация.

Паралелно с ВОДА СОФИЯ ще се проведе 8-ото индустриално изложение MACHTECH & INNOTECH.