Дати на провеждане:  6 – 8 март 2019 г.
Периодичност:  Ежегодно
Поредност: 13-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център – София
Работно време: 10.00 - 18.00 ч.

Профил: Вододобив, тexнологии за пречистване и дистрибуция на води, строителни дейности, управление на водите за индустриални цели, канализация и пречистване на отпадни води, контролиране замърсяването на повърхностни и подпочвени води, безизкопни технологиии, ИТ услуги, контролни съоръжения за риск и  управление на наводнения, съоръжения и технологии за поддържане и почистване на плувни басейни и водоеми, техника за измерване, регулиране и анализи, технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода.

Целева група: Специалисти 
Организатор: Интер Експо Център
Съорганизатор: Българска асоциация по водите (БАВ)
Официален медиен партньор:  сп. "Екология и инфраструктура"

Единственото B2B изложение за индустриално и публично управление на водите в България промени името си на WATER TECH EXPO. Събитието ще събере за 13-и път водещи български и чуждестранни компании от 6 до 8 март 2019 г.

Стремежът на организаторите Интер Експо Център и Българската асоциация по водите (БAВ) е чрез WATER TECH EXPO да предоставят на професионалистите ежегодна бизнес платформа за обмен на информация, експертиза, ноу-хау и технологии за цялостно управление на водните ресурси.

Акцент на изданието през 2019 г. ще бъде индустриалното използване на водите.

Българският воден сектор от години е изправен пред множество предизвикателства за своята модернизация. Изключителните предимства за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" и въвеждането на иновативни технологии са ключови за напредъка в сектора. WATER TECH EXPO е мястото за срещи на български и чуждестранни специалисти, участващи в различни индустриални и инфраструктурни проекти във водния бранш на страната.

С паралелното провеждане на изложението и 11-ата международна конференция Булаква на актуални теми, засягащи развитието на водния сектор и привличащи многобройни представители на обществени, държавни и общински институции, организаторите информират бизнеса за възможностите за изграждане на интегрирана водна инфраструктура и модернизиране на системите за икономично потребление на водните ресурси.

WATER TECH EXPO генерира интерес от страна на фирмите за управление на водоснабдяването и водопреработката, проектанти, строителни компании, фирми от индустриалните производства, агро и хранителни бизнеси, дистрибутори, научноизследователски институти и университети, фирми за производство на енергия, регулаторни органи, публични агенции и публична администрация.

Паралелно с WATER TECH EXPO  в зали 1, 2, 3  ще се проведе 19-ото междунардно изложение СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, включващо новата тема SMART LIFE.