Безплатен Wi-Fi

На територията на комплекса всички посетители имат възможност да ползват безжичен Интернет достъп

Работно време и достъп

Работно време за посетители

27 – 28 март 10.00 – 18.00 ч.

29 март 10.00 – 17.00 ч.

Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация