Факти и цифри

 • 140  изложители и представени компании от България, Турция, Румъния, Германия, Австрия, Полша, Италия, Великобритания, Испания, Чехия
 • 3973 посетители от България, Австрия, Германия, Гърция, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Холандия, Чехия общо за Вода София и MachTech&InnoTech

Профил на изложението

 • Вододобив
 • Тexнологии за пречистване и дистрибуция на води
 • Канализация и пречистване на отпадни води
 • Контролиране замърсяването на повърхностни и подпочвени води
 • Строителни дейности
 • Безизкопни технологиии
 • ИТ услуги
 • Контролни съоръжения за риск и  управление на наводнения
 • Индустриално ползване на вода
 • Съоръжения и технологии за поддържане и почистване на плувни басейни и водоеми
 • Техника за измерване, регулиране и анализи
 • Технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода

 

Профил на посетителите

Посетители по страни

Международно участие