Съпътстваща програма 2017

 4 април /вторник

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР
ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
БУЛАКВА 2017
СИНЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

ЗАЛА ВИТОША

08.30 – 09.00 - Регистрация

09.00 – 09.30 - Официално откриване и приветствия

Малина Крумова, Зам.-министър председател по Европейските фондове (поканена)
Ирина Костова, Министър на околната среда и водите (поканена)
Спас Попниколов, Министър на регионалното развитие и благоустройството (поканен)
Лъчезар Борисов, Зам.-министър на икономиката
инж. Иван Иванов, Председател на Българска асоциация по водите

 

ПЪРВИ ПАНЕЛ:
ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ОФИЦИАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Модератор: инж. Иван Иванов, Председател на БАВ

09.30 – 09.50 - Кръгова икономика в контекста на ОПОС 2014-2020                                                                                                        Представител на МОСВ

09.50 – 10.10 - Напредък по проектите, изпълнявани по ОПОС 2014-2020                                                                                              Представител на МРРБ

  10.10 – 10.30 - Приносът на услугите от общ интерес към кръговата икономика                                                                                  д-р Милена Ангелова, Главен секретар на АИКБ

10:30 - 11:00 INEVA - Технологии за оползотворяване на утайките от ПСОВ
(Основен партньор)
 
Онур Таш, Генерален директор

 

ВТОРИ ПАНЕЛ:
ДОБРИ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА
Модератор: д-р инж. Атанас Паскалев, член на УС на БАВ

11.30 – 12.00 - Пайплайф България - Монтаж на ревизионни шахти PRO1000 в реални експлоатационни условия във ВиК дружества - Благоевград, Враца, Пловдив, Сливен  (Основен партньор)
Иван Бърдаров, Продуктов мениджър и Станимир Георгиев, Продуктов мениджър

12.00 – 12.20 - Primus Line Безизкопни технологии за рехабилитация на магистрални водопроводи
Andreas Gross, Head of International Business Development

12.20 – 12.40 - Thermowatt - Практически опит при оползотворяване на топлината отпадъчните води
Pal Kiss, Изпълнителен директор

12.40 – 13.00 Райкомерс Конструкшън ЕАД - Видеообследване и безизкопен ремонт натръбопроводи
Илиян Илиев - Инженер качество и Николай Големански - Диагностик ВиК-мрежи

13.00 – 13.20 Rohrtechnik International - Решения за чиста вода
Дан Юлиан, Търговски директор

 

ТРЕТИ ПАНЕЛ:         
ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ 

Модератор: Владимир Стратиев, член на УС на БАВ

14.00 – 14.10 - Управление на отпадъчните води в контекста на кръговата икономика
Проф. Франческо Фатоне, Политехнически университет в гр. Марче

14.10 – 14.20 - Представяне на международното изложение Екомондо
Илария Месори, Italian Exhibition Group S.p.A.

14.20 – 14.40 - Кръгови ВиК ситеми - тълкуване и идеи
Доц. д-р инж. Ирина Рибарова, УАСГ

14.40 – 15.00 - Saint-Gobain - R-SIC мембрани за пречистване на води в плувни басейни
Kris Verhelst, Sales & Business Development Manager Filtration

15.00 – 15.20 - Научно-технически доклад

15.20 – 15.40 - Дискусия

16.00 – 18.00 - Общо събрание на БАВ

 

ЗАЛА МУСАЛА 

14.00 – 15.00 - Презентация на Schneider Electric:
Индустриални решения на Schneider за водния сектор.

Презентатори: Христо Николов, Найден Хинков, Александър Катошев, Калоян Георгиев
Организатор:  Smarkethink

 

5 април /сряда

СЕМИНАРНА ЗАЛА, ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА

11.00 – 12.00 - Презентации на AMIANTIT PIPE SYSTEMS:
Безизкопна структурна рехабилитация на канализации – материали и технологии.
Практически решения за избягване на опорни блокове в GRP напорни тръбопроводи - заключващи муфи.
Grey pipe - Вашето решение на проблема с тръби FLOWTITE.

12.30 – 13.30 - Презентация на SCHIEBEL Antriebstechnik:     

Електрически изпълнителни механизми SHIEBEL за управление на арматури. 
Организтор: АКВА ДЖЕТ 2011

14.00 – 15.00 - Презентация на AWT BULGARIA:
Предимства и ползи при изграждане на комбинирани пречиствателни станции за  съвместно третиране на промишлени отпадни води от два или повече индустриални обекта.

15.30 – 16.30 - Презентация на ЦЕПТЕР-БЪЛГАРИЯ:
5-степенните ефективни филтриращи системи за пречистване на вода в домашни условия Aqueena Pro и Edelwasser от Zepter – източник на чиста, здравословна вода във всеки дом